Eagerly

Websites die bijdragen aan je doelstellingen

Strategie & Onderzoek

Een goede basis

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat een website moet gaan doen, is gedegen vooronderzoek van essentieel belang. Hierbij kijken we niet alleen naar de missie en visie en de beschikbare data, maar brengen we ook gedetailleerd in kaart wat de sterke punten van je organisatie zijn en hoe je online identiteit daaraan kan bijdragen. 

 

Vanuit je doelgroep

Onze strategen en User Experience (UX) gaan de eindgebruikers definiëren – wie zijn de bezoekers, hoe doorlopen zij hun customer journey en welke rol speelt de website daarin. Deze zogenaamde persona’s helpen ons keuzes maken in structuur, een flow te ontwerpen die optimaal converteert en te prioriteren in de ontwikkeling van functionaliteiten. Hierbij betrekken we het liefste echte eindgebruikers.

Meten = Weten 

Inzicht in performance

Wat is de rol van de website in het behalen van de organisatie doelen en hoe weet je of dit lukt? In een reeks werksessies helpt onze data specialist jullie om heldere meetdoelen te formuleren. Op basis van deze belangrijke indicatoren (KPI’s) wordt een meetplan opgezet en de data verzameld in Matomo of Analytics 4. Onze developers helpen daarbij om bijvoorbeeld buttons van triggers te voorzien om zo de klantreis inzichtelijk te maken op in- en uitstapmomenten. Het meetplan resulteert in een dashboard met actuele inzichten en mogelijkheden om rapportages te maken. 

Geke Bosch

Strategische roadmap

Doorontwikkeling

Om relevant te blijven is doorontwikkeling van je online middelen noodzaak. Onze aanpak voor continue vernieuwing is pragmatisch en duurzaam, waarbij we het beste behouden van wat er al is en nieuwe elementen ontwikkelen waar nodig. We houden rekening met factoren zoals toegankelijkheid, concurrentieanalyse en groeiambities. Deze input vertalen we vervolgens naar een strategische roadmap die jouw organisatie helpt bij het bereiken van haar doelen.