Eagerly

ChatGPT’s bias

ChatGPT’s bias

Wist jij dat AI een flinke gender bias heeft, én wat discriminatoire of zelfs racistische trekjes?

@kyarajorritsma presenteerde bij de meetup ’23  over bias in AI, de negatieve kanten van AI en hoe we ons daar bewust van kunnen (en moeten) worden. AI leert namelijk van menselijke gegevens, en als die gegevens discriminerende patronen bevatten, kan AI deze oppikken waardoor de bias versterkt wordt. Dit kan leiden tot oneerlijke resultaten, tenzij actieve stappen worden ondernomen om deze bias te herkennen en te verminderen in AI-systemen. De oplossing ligt dan ook bij het bewust worden van je eigen bias en de input (en dus ook de output) van je AI-tools zo inclusief mogelijk maken. 🫶🏼

Stories