Eagerly

Opent ogen voor mensenrechten

Movies that Matter

Movies that Matter
A la Calle, 2021

Digitaal festival

Movies that Matter vertoont films die ogen openen voor mensenrechten, of dit nu is via een bioscoopscherm op een festival, thuis op de computer of onderweg op je telefoon.

In een snel veranderende wereld waarin festivals niet altijd door kunnen gaan en film steeds vaker on demand gekeken wordt, is een goed en simpel werkend platform geen overbodige luxe voor Movies that Matter. Uit gebruikersonderzoek bleek echter dat de site als onduidelijk werd ervaren en informatie soms zelfs onvindbaar was. Daarnaast voelde de site zakelijk en functioneel terwijl het festival juist vriendelijk en gezellig is.

Aan ons de vraag om een plan te maken voor het vernieuwen van de website – terwijl De DesignPolitie werd aangetrokken voor een nieuwe merkidentiteit. Leuk weetje: de verschillende schermverhoudingen waarop je film kijkt, vormen de bouwstenen van de nieuwe huisstijl, waarbij de kleuren zijn geïnspireerd op het testbeeld.

Prettig verdwalen

Na gebruikersonderzoek bleek dat Movies that Matter veel verschillende groepen bedient: de (potentiële) festivalganger, docenten op zoek naar lesmateriaal, alsook (internationale) organisatoren en maatschappelijk betrokken partners.

Op de oude site werd informatie specifiek voor het ene profiel nogal eens bij het andere profiel geplaatst, dat moest op de nieuwe site overzichtelijker voor alle profielen. Onze UX-designers hebben daarom een informatiestructuur uitgewerkt waarbinnen het makkelijk zoeken en vinden was – waarbinnen nog wel genoeg ruimte overbleef voor inspiratie, aangezien het vaak gaat om (nog) onbekende films.

Maar dan ben je er nog niet, want ook met een helder menu is het lastig filteren in de forse hoeveelheid content in de database (denk: ca. 30.000 films, maandelijkse events, educatief materiaal en natuurlijk alle reguliere artikelen en updates). Daarom zijn al vroeg in de creatiefase onze backenders aangehaakt om het zoeken te optimaliseren.

Dankzij de grondige analyses vooraf wisten wij naar welke termen gebruikers zochten, dus toen de koppeling tussen de database en de nieuwe wordpress-omgeving eenmaal was gemaakt, konden we snel templates neerzetten om in de volgende creatiefase te checken: werkt dit inderdaad zoals we bedoelden en zo niet, hoe kunnen wij dat optimaliseren?

Na gebruikersonderzoek bleek dat Movies that Matter veel verschillende groepen bedient
moviesthatmatter.nl

Inspirerende content

Naast het reguliere festival, organiseert Movies that Matter filmvertoningen door het hele land én online. Om context te bieden bij de thema’s van de film is er daarnaast ruimte voor verdieping en andere (rand)programmering.

Het oude cms was gelimiteerd in zijn redactionele mogelijkheden om recht te doen aan de inhoud en de beleving van al deze events. Daarom heeft ons team in nauwe samenwerking met de MtM-redactie een flink aantal templates uitgewerkt om de agenda mee in te kleuren.

17 Blocks, Beachside Films, 2019

Educatieve omgeving

De nieuwe website is tevens een hub geworden voor docenten, met name uit het (v)mbo en praktijkonderwijs. Zij kunnen hier films lenen om in de klas te laten zien, en bijbehorend lesmateriaal downloaden om hun lessen te versterken. Daarnaast moet de site docenten aanmoedigen om met hun klas naar schoolvoorstellingen op het festival te gaan en educatieprogramma’s te bezoeken in filmtheaters.

Aquarela, WW Entertainment, 2018

Cinema without Borders

De website is het beginpunt voor veel (inter)nationale filmmakers en producten. Zij sturen hun films in voor het festival, sturen accreditaties rond en blijven hier op de hoogte van allerlei zaken rondom het festival. Vandaar dat we ook een Engelse versie van de site beschikbaar hebben gemaakt.

Daarnaast biedt een meertalige website ook de mogelijkheid om training en advies te geven over het organiseren van een festival aan anderstaligen, en verdere financiële ondersteuning te bieden aan film(vertoningen) in het buitenland.

moviesthatmatter.nl

Takeaways

  • Snerpend design
    Wij werken vaker met externe ontwerpbureaus, maar nog nooit kwam daar zo’n onconventioneel en toch gebruiksvriendelijk ontwerp uit.
  • Juiste zoekervaring
    In de nieuwe versie van de website is het prettig verdwalen zonder totaal de weg kwijt te raken, iets dat gebruikers wel ervoeren op de oude site.
  • Veranderende wereld
    Dit project is op de golven van Corona ontwikkeld, dat was stormachtig, maar een mooi resultaat is neergezet door telkens weer constructieve samenwerking.
Bekijk de site